Teplicko - Adršpašsko - Kladské pomezí - Sudety

Teplicko - Adršpašsko

a kladské pomezí

 

Cykloturistický výlet krajem Broumovska a česko-polským pomezím

vlakem - na kole - cyklobusem

28.-30. května 2004

 

Trasa   28. května 2004 :

Smiřice - Libřice - České Meziříčí - Opočno žst.  ( Na kole 18 km )

Cesta je mírně zvlněná, ubíhá rychle po klidné silnici. Do Opočna lze dorazit za 45-60 minut

 

Opočno - Náchod - Teplice n/M - Meziměstí   ( Vlakem 53 km )

Z Opočna jede vlak skleníkového typu, tzv. Hurvajs. Téměř každý spoj přijímá kola jako spoluzavazadlo za 20 Kč. Turistické zastávky jsou Náchod, Police n/M, Česká Metuje, Teplice n/M. Konečná je v Meziměstí na hranicích s Polskem. Odtud se nabízí spousta vlastních i značených cyklotras.

Jízdenka Jízdenka Opočno - Meziměstí s využitím karty "Z"   jízdenka kolo

Jízdenka pro kolo (zjednodušená přeprava) 20 Kč

 

 

Meziměstí - Starostín - ČR/PL hranice  ( Na kole 3 km )

Po projížďce Meziměstím (450 m.n.m.) se vydáváme do 2 km vzdálené vesničky Starostín. Je tu hraniční přechod s Polskem. Před opuštěním našeho území lze využít jedné z místních hospůdek k doplnění energie. Účet je zde.

Nádraží Meziměstí Nádraží Meziměstí Meziměstí náměstí Občerstvení ve Starostíně Občerstvení ve Starostíně Hraniční přechod Starostín - Golińsk
Meziměstí nádraží Meziměstí nádraží Meziměstí náměstí Občerstvení ve Starostíně Občerstvení ve Starostíně Hraniční přechod

 

 

ČR/PL hranice - Golińsk - Mieroszów - PL/ČR hranice  ( Na kole 12 km )

Golińsk je malá polská vesnička obdobná českému Starostínu. Šlapeme podél říčky Stěnavy (Ścinawka) rovinatým úsekem ve výšce 460 m.n.m. Jsou tu asi 3 upravené vodopády. Za chvíli přijíždíme do většího městečka Mieroszów (500 m.n.m.). Ani se tu nezdržujeme a město po chvíli opouštíme po značené stezce do zákazu vjezdu a chatové oblasti na úpatí Mieroszówskie Ściany. Odtud je stoupání citelnější. Po 3 km vystoupáme po červené pěknou asfaltkou do sedla Mirošovské stěny (570 m.n.m.). Sedlo je zároveň pěším a časově omezeným hraničním přechodem (letní měsíce do 20 hodin, zimní do 18 hodin). Hlídkují tu nepravidelně pouze Poláci, tentokrát v terénním voze. Kontrolu dokladů si jako vždy neodpustili (postačí občanský průkaz - vyzkoušeno na obou přechodech). Na české straně je "Chatový tábor Zdoňov". Býval to kdysi pionýrský tábor. Je tu místní usedlost s hospodářstvím a v ní žije zároveň i správce chatového tábora.

Stoupání do sedla Mirošovské stěny Hraniční přechod Zdoňov Straz graniczna Chatový tábor Zdoňov    
Stoupání do sedla Mirošovské stěny Hraniční přechod Zdoňov Straz graniczna Chatový tábor Zdoňov    

 

 

ČR/PL hranice - Zdoňov - Bučnice - Teplice nad Metují  ( Na kole 10 km )

Z Mirošovského sedla prudce klesáme obcí Zdoňov až na křižovatku spojující Adršpach s Teplicemi n/M. Cesta  do Teplic je příjemná lesem podél řeky Metuje. Míjíme kemp Bučnice a vstup do Teplických skal. Po levé straně je koupaliště a vjíždíme do obce Teplice nad Metují. V kempu Kamenec nás čeká správce. Zde také naše dnešní jízda končí.

Teplice nad Metují - centrum Teplice nad Metují - centrum Teplice nad Metují v noci Kemp Kamenec    
Teplice nad Metují Teplice nad Metují Teplice v  noci Kemp Kamenec

 

 

Trasa   29. května 2004 :

Teplice n/M - Zdoňov - Kopeček - Křížový vrch - Dolní Adršpach - Teplice nad Metují  ( Na kole 15 km )

Na druhý den jsme vsadili  na rady správce kempu a vydali se po jeho trase. Udělali jsme dobře, cesta byla víc než dobrodružná. Do Zdoňova jsme jeli včerejší trasou po silnici a za "Zdoňovským lomem" odbočili na luční cestu. Dále se tato cesta rozděluje do dvou směrů. Jedna vede zjevně směrem ke Křížovému vrchu a ta druhá ke stáji s chovem krav. Podle mapy je zřícenina kostela na zalesněném vršku Kopeček (580 m.n.m.) právě za tou stájí. Jedem tedy ke stáji. Cesta je panelová jak mnohdy ke statkům vede. A ejhle skrz cestu vede přímo výběh krav na louku. Navíc je chráněn elektrickým plotem. Tomu jsem však nevěřil a dostal jsem takovou ránu elektřinou, že jsem měl chuť tu zříceninu kostela vzdát. Laminátovou tyč s drátem jsem nakonec nadzvedl a pod ním jsme se protáhli i s kolama. Jakmile jsme se ocitli uvnitř úzkého výběhu přímo u stáje, vyrazilo ven snad celé stádo krav. Hrůza děs. Splašily se a běžely kolem nás a jedna z nich ten drát přeskočila. Všichni zůstaly najednou kolem nás stát. Podobným způsobem jsme se dostali i z ohrady ven. Když jsme vkročili do lesíka na samotném vršku kopce, přesvědčili jsme se na vlastní oči, že vidět tuto zříceninu kostela skutečně stálo za to i přes ty zážitky se zdoňovskými kravami.

Zřícenina kostela na Kopečku u Zdoňova Zřícenina kostela na Kopečku u Zdoňova Zřícenina kostela na Kopečku u Zdoňova Sestup z Kopečku    
Zřícenina kostela Zřícenina kostela Zřícenina kostela sestup z Kopečku

 

Přes výběh dobytka je to jediná cesta, jak se dostat na vrchol ke zřícenině. Přesvědčili jsme se o tom, když jsme opouštěli Kopeček nejkratší cestou ke Křížovému vrchu. Prudký svah, špatná propustnost lesa a nespasená louka. Navíc vláčíme s sebou kola. Dole pod Kopečkem u cesty je malá kaplička. Vydáváme se po žluté kolem Křížového vrchu (667 m.n.m.). Na samotný vrchol se s kolama nedá vůbec vyšlápnout i jejich tlačení je nesmysl. Pokračujeme tedy dále stezkou sjezdem až ke vstupní bráně skal Dolní Adršpach. Je tu velké množství turistů, parkoviště aut, zájezdových autobusů. Na parkovišti jsem si všiml pravidelného víkendového cyklobusu, který odpoledne odjíždí do Hradce Králové. Více o něm dole. My ale pokračujeme dál na kole zpět do Teplic n/M, abychom pokračovali v dalším výletním plánu.

Kaplička pod Kopečkem Křížový vrch od Zdoňova Cesta kolem Křížového vrchu Adršpašské skály Před vstupem do Adršpašských skal Cyklobus Adršpach - Teplice - Police - Hronov - Náchod - Jaroměř - Hradec Králové
Kaplička pod Kopečkem Křížový vrch Kolem Křížového vrchu Skály Adršpach Před vstupem do Adršpašských skal Cyklobus u Adršpašských skal

 

 

Teplice n/M - Dědov - Česká Metuje - stolová hora Ostaš a zpět  ( Na kole 30 km )

Z Teplic n/M jedeme podél řeky Metuje přes Javor a Dědov. Na kraji vesničky Česká Metuje odbočujeme u vlakové zastávky, abychom dále pokračovali cestičkou podél lesa směrem na stolovou horu Ostaš (701 m.n.m.). Příroda kolem je úžasná a počasí nám přeje. Cesta po chvíli končí na malém plácku. Nezbývá než použít vyjetou kolej od traktoru v obilí. Ukázalo se, že orientačně to byl správný směr, neboť jsme po chvíli navázali na modrou, vedoucí až na vrchol Ostaše.

Pod stolovou horou je kemp s chatkami včetně občerstvení a parkoviště pro návštěvníky. Cesta na vrchol už není odtud dlouhá. Po 1 kilometru se napojuje na uzavřený 2 km okruh, který zde začíná i končí. Samotný vrchol je vlastně plošina o několika hektarech, proto to označení "stolová hora"

Pěšinka v obilí - i tak může vypadat cesta na stolovou horu Stolová hora Ostaš Kemp pod Ostašem Před vrcholem Ostaš Před vrcholem Ostaš Skalní nebezpečí
Pěšinka v obilí Stolová hora Ostaš Kemp pod Ostašem Před vrcholem Ostaš Před vrcholem Ostaš Skalní nebezpečí

 

Ostaš má několik zajímavých skalních útvarů, které jsou pojmenovány podle tvaru. Mezi ty nejzdařilejší patří Zrádce. Většina skalních útvarů a obnažených skal je umístěna na okraji hory. Je tu i několik vyhlídek. Nejznámější je Frýdlantská vyhlídka. Je z ní pěkný výhled na severozápad a zejména Kočičí skály položené na úpatí hory. U této vyhlídky je zároveň nejvyšší kóta ve výšce 701 m.n.m.

Zrádce Žába Čertovo auto Nejvyšší bod stolové hory Frýdlantská vyhlídka Kočičí skály
Zrádce Žába Čertovo auto Kóta Ostaš 701 m/m Frýdlantská vyhlídka Kočičí skály

 

Jedeme po modré, okruh se pomalu uzavírá a nacházíme se opět na rozcestí. Sestupujeme dolů a těsně nad občerstvením (východiště turist.značených tras) se odkláníme cestou dolů po červené. Lze dojet kolem útvaru Klučanka do Dědova, ale my stezku rychlou jízdou ztrácíme, jedeme dále lesnickou cestou. Les opouštíme ve výšce 470 m.n.m. a napojujeme se na asfaltovou silnici mezi obcí Žďár nad Metují a Česká Metuje. Průjezd Českou Metují je velice příjemný, téměř žádný provoz a hezká ves. Na konci obce je hotel Bouda, kde mají skutečně levná hotová jídla. Dobře jsme si pochutnali u venkovního stolu. Je pozdní odpoledne a vracíme se zpět do nedalekých Teplic n/M.

Směr opuštění hory Sestup z Ostaše Odjezd směr Dědov Další směry Další směr Hotel Bouda (Česká Metuje)
Opuštění hory Sestup z Ostaše Odjezd směr Dědov Další směry Další směr Hotel Bouda

 

 

Trasa   30. května 2004 :

Teplice n/M - Dolní Adršpach - Čáp - Skály - Stárkov - Hronov - Náchod aut.st.  ( Na kole 44 km )

Třetí a poslední den našeho putování kladským pomezím jsme naplánovali v návaznosti na cestu domů možnost využití sezónního cyklobusu z Náchoda. Opustili jsme kemp v Teplicích n/M a vydali se po červené údolím Metuje ke vstupní bráně Adršpašských skal zpočátku stejnou cestou jako každý den s tím, že jsme pokračovali po červené i dále do Dolního Adršpachu. Malebnou vsí s roubenými chalupami stezka vede k hotelu Pod hradem, kde opouští ves a směřuje prudce do kopce na okraj lesa a skalních útvarů. Výškové metry přibývají. Na blízké skále je dobře viditelná skupina horolezců. Na okraji lesa je počátek žlutě značené stezky směřující ještě strměji do lesa až na Starozámecký vrch s hradem Adršpach. Pro cyklisty je žlutá cesta téměř nesjízdná, proto se raději držíme i nadále červené po obvodu lesa a skal s trvalým výhledem po okolí. Ve výšce 640 metrů nedaleko pramenu Metuje se potkáváme opět se žlutou a společně s ní jedeme po značené cyklostezce. Cesta je zpevněná i asfaltová. Potkáváme turisty spíše vyjímečně. Za zmínku rozhodně stojí i krásný pohled na střední a východní Krkonoše, zejména Černou horu a Sněžku (viz obr.). Na obrázku jsou patrná sněhová pole.

Dolní Adršpach Dolní Adršpach Adršpašské skály Horolezci Stoupání z Dolního Adršpachu Krkonoše - vlevo Černá hora, vpravo Sněžka
Dolní Adršpach Dolní Adršpach Adršpašské skály Horolezci Stoupání z D.Adršp. Krkonoše

 

Nyní se pohybujeme v těch nejvyšších partiích Adršpašsko-teplických skal, které tvoří právě jihozápadní hrana lemovaná cyklostezkou. Nadmořská výška tu neklesá pod 700 m. Za Liščí horou cyklostezku opouští červená a směřuje dolů do Janovic. My zůstáváme ve výšce a pokračujeme dále po žluté cyklostezce pod nejvyšší vrchol Čáp. Tento vrch není dostupný na kole. Zbývá nechat kolo před krkolomnou skalnatou cestou a zbylých 300 m dojít pěšky. Cesta však stojí za to. Výstup končí na samotném vrcholu - skalnatém útesu ve výšce 786 m.n.m. s výhledem na Broumovské stěny, Javoří hory, Jestřebí hory, Orlické hory a také na polském území Hejšovinu nebo-li Szczeliniec wielky. Kopec Hejšovina (919 m.n.m.), vzdálený odtud vzdušných 18 km, je bydlištěm Hejkala z pohádky spisovatele Čapka. Na obrázku níže je to ten větší kopec vlevo. Je to mé oblíbené polské území, správa Park narodowy Gór Stolowych. O tom až někdy příště v dalším výpravném putování.

Cesta na Čáp Čáp 786 m.n.m. Na vrcholu Čáp Na vrcholu Čáp Výhled z Čápu Hejšovina (Szczeliniec wielky)
Cesta na Čáp Čáp 786 m.n.m. Na vrcholu Čáp Na vrcholu Čáp Výhled z Čápu Hejšovina

 

Na samotném vrcholu Čáp jsem měl to štěstí vidět a natočit našeho největšího motýla (Otakárek fenyklový). Pokračujeme dál do nedaleké osady Skály, rovněž turisticky zajímavým místem. Je tu zámek a stejnojmenný hrad. Touto osadou se loučíme s Adršpašsko-teplickými skalami a sjíždíme do obce Stárkov. Na náměstí mají hospodu a vaří tu. Cesta nyní velmi rychle ubíhá, postupně ztrácíme nadmořskou výšku. Přes Velký Dřevíč směřujeme do Hronova a zanedlouho vjíždíme do Bělovse a Náchoda.

Otakárek fenyklový - i našeho největšího motýla lze spatřit zejména ve vyšších polohách Osada Skály Rozcestník v osadě Skály Stárkov    
Otakárek fenyklový Osada Skály Osada Skály Stárkov

 

 

Náchod aut.st. - Jaroměř, Na špici  ( Cyklobusem 23 km )

Z Náchoda aut.st. odjíždí sezónní víkendová linka cyklobusu v 17:20 hod. Využíváme ji k rychlému přesunu do Jaroměře. O tomto zvláštním cyklobusu, který provozuje společnost CDS s.r.o. Náchod, uvádím dole na těchto stránkách kompletní jízdní řád pro sezónu 2004. Jízdné Náchod aut.st. - Jaroměř, Na špici přijde na osobu 26,- Kč a za kolo dáte paušálně 10,- Kč. Myslím, že je to velmi pozitivní krok pro rozvoj turistiky v této oblasti a zejména dobrá zpráva pro cykloturisty.

Náchod, aut.st. Nakládání kol do cyklobusu v Náchodě Cestou z Náchoda do Jaroměře Příjezd cyklobusem do Jaroměře, Na špici    
Náchod, aut.st. Nakládání kola Cestou cyklobusem Jaroměř, Na špici

 

 

Jaroměř, Na špici - Josefov - Rasošky - Vlkov - Smiřice  ( Na kole 9 km )

Vstupujeme do poslední etapy našeho výletu, která nám zbývá do šťastného návratu domů. V nedělní podvečer se spokojeně a s příjemnými zážitky vracíme domů.

 

 

 

Použité mapy  1 : 50 000

Meziměstí - Starostín - Golińsk - Mieroszów - Zdoňov - Adršpach - Teplice nad Metují   Teplice n/M - Adršpach - Janovice - Jívka - Stárkov - Česká Metuje (Adršpašsko-teplické skály)   Police n/M - Pěkov - Teplice n/M - Dědov - Ostaš - Česká Metuje - Žďár n/M   Adršpašsko-teplické skály
Meziměstí - Mieroszów - Zdoňov - Teplice

Teplice n/M - Adršpach - Janovice - Jívka - Stárkov - Česká Metuje (Adršpašsko-teplické skály)

Police n/M - Pěkov - Teplice n/M - Dědov - Ostaš - Česká Metuje - Žďár n/M Adršpašsko-teplické skály

 

 


 

Jízdní řád cyklobusu  Hradec Králové - Náchod - Adršpach a zpět

Přepravu zajišťuje CDS s.r.o. Náchod od 15.5.do 26.9.2004  Telefon 491/427554

Z Hradce Králové do Adršpachu Z Adršpachu do Hradce Králové Jízdenka Náchod aut.st. - Jaroměř, Na špici včetně jízdního kola
Hradec Králové - Adršpach Adršpach - Hradec Králové Jízdenka Náchod - Jaroměř

 

Cena za přepravu kola je 10,- Kč         Zařazeno do systému www.idos.cz


 

  Návštěvní kniha  Otevřít návštěvní knihu

Další stránky o turistice naleznete na http://cykloturistika.wz.cz

Pište  turista@soukroma.cz               Volejte     777/856807   (SMS zde)      Počet přístupů    od 10.6.2004

 

V návštěvní knize můžete získat další postřehy cestovatelů a přidat váš vzkaz. Kniha je tu pro vás !


Seznam Atlas Centrum Quick Najdi to   Klikni Zdroj

NAVRCHOLU.cz
e-dovolena

(C) Copyright   ART Studio JETRON    10.6.2004